Facebook-Transparant

  • Nieuwe header

Reglement

Aan het concours kunnen meedoen
Alle in Nederland woonachtige amateurpianisten en/of studenten in de vooropleiding van een Nederlands conservatorium tot 17 jaar.

Leeftijd
De leeftijd van de deelnemer op 1 januari 2024 is bepalend voor indeling in de leeftijdscategorie.

Categorieën
A: t/m 10 jaar
B: t/m 13 jaar
C: t/m 16 jaar

Data
Voorronde: zaterdag 20 januari 2024
Halve finale: zaterdag 10 februari 2024
Finale: zaterdag 10 maart 2024

Spelniveau
Met betrekking tot het spelniveau hanteren we de volgende criteria op basis van de Leergang voor het piano‐onderwijs van drs. W. Chr. M. Kloppenburg:
Categorie A: het minimale spelniveau ligt op trap III of hoger
Categorie B: het minimale spelniveau ligt op trap IV of hoger
Categorie C: het minimale spelniveau ligt op trap V of hoger

Repertoire
Er zijn geen verplichte werken. De deelnemers stellen zelf hun programma samen.
Niet toegestaan zijn bewerkingen, quatre-mainsstukken, marsen, opera‐ en operettemuziek of pianowerken waarbij de piano anders wordt bespeeld dan via de toetsen.
Het gekozen muziekstuk moet in overeenstemming zijn met het niveau van de deelnemer.
Stukken mogen zonder herhaling worden gespeeld.
Het programma wordt voor toelating door de organisatie beoordeeld. Zonder toestemming mogen deelnemers niet meer van het programma afwijken.
Eventuele wijzigingen in het programma dienen uiterlijk twee weken voor de speeldatum binnen te zijn en moeten worden goedgekeurd door de organisatie.

Inschrijving
De inschrijving start op 1 oktober 2023 en sluit op 31 december 2023 of op het moment dat het maximum aantal inschrijvingen is bereikt (60 deelnemers). De volgorde van binnenkomst van volledig ingevulde inschrijfformulieren en inschrijfgeld is bepalend voor deelname.

Het inschrijfgeld bedraagt € 30,00. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 31 december 2023 te zijn ontvangen op rekening NL22 RABO 0109 9912 57 t.n.v. Stichting MuziekRobijn te Alkmaar, met duidelijke vermelding van de naam van de deelnemer en de betreffende leeftijdscategorie.

De inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld ontvangen is en deelname per mail is bevestigd. Mocht het inschrijfgeld betaald zijn, maar deelname is niet (meer) mogelijk, dan wordt het bedrag teruggestort. Bij annulering na bevestiging wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd. Door deel te nemen ga je ermee akkoord dat beeldmateriaal genomen tijdens het concours verspreid mogen worden.

Degenen die aan alle inschrijfvoorwaarden hebben voldaan, krijgen uiterlijk 10 januari 2024 bericht of zij als deelnemer zijn ingeschreven.

Jurering
Ieder jurylid kent aan de deelnemer twee cijfers toe: voor muzikale interpretatie en voor technische uitvoering. Puntentoekenning per onderdeel in 'hele of halve cijfers' van 1 t/m 10.

Alle cijfers worden bij elkaar opgeteld. Degene met het hoogste totaalcijfer wordt als eerste geselecteerd in diens leeftijdscategorie. Hierop volgen de tweede en derdegeselecteerden.

Deelnemers die uit het hoofd spelen krijgen een half punt per jurylid extra, een kwart punt voor deels uit het hoofd. Bij een overschrijding van de speeltijd wordt een halve punt per jurylid in mindering gebracht.
Indien in een categorie twee of meer deelnemers een gelijk totaalcijfer hebben, geeft het hoogste cijfer voor muzikale interpretatie de doorslag. Is dit ook gelijk, dan beslist de jury bij meerderheid van stemmen.

Indien een deelnemer enigerlei relatie heeft met een van de juryleden, van welke aard dan ook, onthoudt dit jurylid zich van beoordeling. Het puntentotaal van de overige juryleden wordt in dat geval door de jury‐assistent met een correctiefactor vermenigvuldigd.

De puntentoekenning wordt niet bekend gemaakt. De juryuitslag is te allen tijde bindend. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de jury bij meerderheid van stemmen. Bij een gelijk aantal stemmen beslist de voorzitter. Tijdens de voorronde bestaat de jury uit drie leden, tijdens de halve finale uit vier leden en tijdens de finale uit vijf juryleden.

Voorronde
Tijdens de voorronde is de maximaal toegestane speeltijd zes minuten. Korter is toegestaan, langer niet. Per categorie worden zes deelnemers geselecteerd voor de halve finale. In uitzonderingsgevallen mag de jury anders beslissen. De deelnemers ontvangen een aandenken en een certificaat.

Halve finale
Tijdens de halve finale mogen de gespeelde werken bij elkaar een maximale speelduur hebben van tien minuten. Er mogen stukken uit de voorronde worden meegenomen maar er dient minstens één nieuw werk te worden gespeeld.
Per categorie worden drie deelnemers geselecteerd voor de finale. In uitzonderingsgevallen mag de jury anders beslissen. De deelnemers ontvangen een aandenken en een certificaat.

Finale
In categorie A mogen de uitgevoerde stukken bij elkaar een maximale speelduur hebben van 10 minuten, voor categorie B is dit 12 minuten en voor categorie C is dit 15 minuten. Tijdens de finale mogen stukken uit de voorgaande ronden worden meegenomen maar dient er minstens één nieuw werk te worden gespeeld. In iedere categorie worden een eerste, tweede en derde prijs toegekend.